Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Regulaminy wypożyczalni

Regulaminy wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie

§ 1. Prawo i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby po ukończeniu 13 lat.

2. Przy zapisie należy:

 • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • podpisem złożonym na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez siebie książek w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 • zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

4. Przy zapisie każda osoba otrzymuje kartę czytelnika. Opłata za wydanie karty oraz jej duplikatu wynosi 5 zł.

5. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.

6. Z telefonów komórkowych czytelnicy mogą korzystać wyłącznie w holu biblioteki.

§ 2. Wypożyczenia

1. Wypożyczeń dokonuje się za okazaniem karty czytelnika; za posługiwanie się kartą odpowiada jej właściciel.

2. Jednorazowo można wypożyczyć:

     a) 4 wol. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

     b) 2 tytuły prenumerowanych gazet i czasopism (z wyjątkiem ostatniego numeru) na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

3. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać osobiście w wypożyczalni lub telefonicznie.

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną. Czytelnik zostaje powiadomiony o jej dostępności smsem lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania zamówionej książki po upływie 1 tygodnia od daty powiadomienia, rezerwacja zostaje anulowana, a książka wraca na półkę w wypożyczalni.

5. Z księgozbioru podręcznego oraz z ostatniego numeru prenumerowanych gazet i czasopism korzysta się tylko na miejscu.

6. Wybrane zbiory należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

§ 3. Porady i informacje

  Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.

  § 4. Przetrzymywanie książek

  1. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera karę w wysokości 10 groszy od woluminu, za każdy dzień po upływie terminu zwrotu książki.

  2. Do czytelnika zalegającego ze zwrotem książek biblioteka wysyła wiadomość tekstową (sms) na podany w zobowiązaniu numer telefonu komórkowego, przeprowadza rozmowę telefoniczną lub wysyła upomnienie w formie przesyłki pocztowej.

  3. Za koszty upomnienia pobiera się opłatę w wysokości:

      a) przesyłka pocztowa zwykła – 5 zł,

      b) przesyłka pocztowa polecona –  8,50 zł,

      c) rozmowa telefoniczna lub sms – 0 zł.

  4. W przypadku niezwrócenia zaległej książki po upływie 14 dni od upomnienia, w celu odzyskania swoich wierzytelności (wypożyczonych zbiorów, kosztów upomnienia i kary regulaminowej) biblioteka ma prawo skierować sprawę do windykacji.

  5. Za zaległe książki, wypożyczone po dniu 23 września 2021 r., koszty windykacji pokrywa czytelnik.

  6. Na potwierdzenie wniesionych opłat czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

  § 5. Zgubione lub zniszczone książki

  1. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.

  2. Obowiązkiem czytelnika jest odkupienie zgubionej lub zniszczonej książki. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić za książkę. Wysokość kwoty zależy od wartości książki. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnej wartości przyjmuje się średnią cenę zakupu książki z poprzedniego roku.  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

  filii bibliotecznej pn. "Biblioteka na Osiedlu"

  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie

  § 1. Prawo i warunki korzystania

  800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

  1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby, które zapisały się do biblioteki.


  2. Przy zapisie należy:

  a)  okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

  b)  podpisem złożonym na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez siebie książek  w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Dzieci i młodzież do 16 lat mogą korzystać za wiedzą (poręczeniem) rodziców lub opiekunów prawnych.

  c) zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  3. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

  4. Przy zapisie każda osoba powyżej 16 lat otrzymuje kartę czytelnika. Opłata za wydanie karty oraz jej duplikatu wynosi 5 zł.

  5. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.

  6. Z telefonów komórkowych czytelnicy mogą korzystać wyłącznie w holu biblioteki.

  § 2. Wypożyczenia

  1. Wypożyczeń dokonuje się za okazaniem karty czytelnika; za posługiwanie się kartą odpowiada jej właściciel.

  2. Jednorazowo można wypożyczyć:

      a) 4 wol. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

      b) 2 tytuły prenumerowanych gazet i czasopism (z wyjątkiem ostatniego numeru) na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

  3. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać osobiście w wypożyczalni lub telefonicznie.

  4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną. Czytelnik zostaje powiadomiony o jej dostępności smsem lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania zamówionej książki po upływie 1 tygodnia od daty powiadomienia, rezerwacja zostaje anulowana, a książka wraca na półkę w wypożyczalni.

  5. Z księgozbioru podręcznego oraz z ostatniego numeru prenumerowanych gazet i czasopism korzysta się tylko na miejscu.

  6. Wybrane zbiory należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

  § 3. Porady i informacje

  Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.

  § 4. Przetrzymywanie książek

  1. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera karę w wysokości 10 groszy od woluminu, za każdy dzień po upływie terminu zwrotu książki.

  2. Do czytelnika zalegającego ze zwrotem książek biblioteka wysyła wiadomość tekstową (sms) na podany w zobowiązaniu numer telefonu komórkowego, przeprowadza rozmowę telefoniczną lub wysyła upomnienie w formie przesyłki pocztowej.

  3. Za koszty upomnienia pobiera się opłatę w wysokości:

      a) przesyłka pocztowa zwykła – 5 zł,

      b) przesyłka pocztowa polecona –  8,50 zł,

      c) rozmowa telefoniczna lub sms – 0 zł.

  4. W przypadku niezwrócenia zaległej książki po upływie 14 dni od upomnienia, w celu odzyskania swoich wierzytelności (wypożyczonych zbiorów, kosztów upomnienia i kary regulaminowej) biblioteka ma prawo skierować sprawę do windykacji.

  5. Za zaległe książki, wypożyczone po dniu 23 września 2021 r., koszty windykacji pokrywa czytelnik.

  6. Na potwierdzenie wniesionych opłat czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

  § 5. Zgubione lub zniszczone książki

  1. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.

  2. Obowiązkiem czytelnika jest odkupienie zgubionej lub zniszczonej książki. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić za książkę. Wysokość kwoty zależy od wartości książki. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnej wartości przyjmuje się średnią cenę zakupu książki z poprzedniego roku.

  Ozorków, dnia 4.04.2022 r.

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI FILII NR 2 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie

   

  § 1. Prawo i warunki korzystania

  1.       Z wypożyczalni mogą korzystać dzieci i młodzież do 16 lat, za wiedzą (poręczeniem) rodziców lub opiekunów prawnych.

  2.       Przy zapisie należy:

  a)       okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

  b)      podpisem złożonym na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez siebie książek  w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

  c)       zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  3.       Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

  4.       Przy zapisie każda osoba otrzymuje bezpłatnie kartę czytelnika.

  5.       Odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań dziecka w stosunku do biblioteki przyjmują rodzice lub opiekunowie poprzez złożenie podpisu na zobowiązaniu.

  6.       Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.

  7.        Z telefonów komórkowych czytelnicy mogą korzystać wyłącznie w holu biblioteki.

   

  § 2. Wypożyczenia

  1.          Wypożyczeń dokonuje się za okazaniem karty czytelnika; za posługiwanie się kartą odpowiada jej właściciel.

  2.          Jednorazowo można wypożyczyć:

  a)     4 wol. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

  b)    2 tytuły prenumerowanych gazet i czasopism (z wyjątkiem ostatniego numeru) na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

  3.          Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać osobiście w wypożyczalni lub telefonicznie.

  4.          Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną. Czytelnik zostaje powiadomiony o jej dostępności smsem lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania zamówionej książki po upływie 1 tygodnia od daty powiadomienia, rezerwacja zostaje anulowana, a książka wraca na półkę w wypożyczalni.

  5.          Z księgozbioru podręcznego oraz z ostatniego numeru prenumerowanych gazet i czasopism korzysta się tylko na miejscu.

  6.          Wybrane zbiory należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

   

  § 3. Porady i informacje

  1.       Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.

   

  § 4. Przetrzymywanie książek

  1.     Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera karę w wysokości 5 groszy od woluminu, za każdy dzień po upływie terminu zwrotu książki.

  2.     Do czytelnika zalegającego ze zwrotem książek biblioteka wysyła wiadomość tekstową (sms) na podany w zobowiązaniu numer telefonu komórkowego, przeprowadza rozmowę telefoniczną lub wysyła upomnienie w formie przesyłki pocztowej.  

  3.     Za koszty upomnienia pobiera się opłatę w wysokości:

  a)     przesyłka pocztowa zwykła – 3 zł,

  b)    przesyłka pocztowa polecona –  5 zł,

  c)     rozmowa telefoniczna lub sms – 0 zł.

  4.     W przypadku niezwrócenia zaległej książki po upływie 14 dni od upomnienia, w celu odzyskania swoich wierzytelności (wypożyczonych zbiorów, kosztów upomnienia i kary regulaminowej) biblioteka ma prawo skierować sprawę                do windykacji.

  5.     Za zaległe książki, wypożyczone po dniu 19 lipca 2018 r., koszty windykacji pokrywa czytelnik.

  6.     Na potwierdzenie wniesionych opłat czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

   

  § 5. Zgubione lub zniszczone książki

  1.       Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.

  2.       Obowiązkiem czytelnika jest odkupienie zgubionej lub zniszczonej książki. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić za książkę. Wysokość kwoty zależy od wartości książki. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnej wartości przyjmuje się średnią cenę zakupu książki z poprzedniego roku.

   

  Ozorków, dnia 19.07.2018 r.

  800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
   


  Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
  ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska