Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Regulaminy wypożyczalni

Regulaminy wypożyczalni obowiązujące w bibliotece głównej i filiach bibliotecznych od 10.02.2010 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie

 

§ 1. Prawo i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby po ukończeniu 15 lat.

2. Przy zapisie należy:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

b) podpisem złożonym na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez siebie książek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

3. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

4. Przy zapisie każda osoba otrzymuje kartę czytelnika. Opłata za wydanie karty oraz jej duplikatu wynosi 3 zł.


§ 2. Wypożyczenia

1. Wypożyczeń dokonuje się za okazaniem karty czytelnika; za posługiwanie się kartą odpowiada jej właściciel.

2. Jednorazowo można wypożyczyć:

a) 4 wol. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

b) 2 tytuły prenumerowanych gazet i czasopism (z wyjątkiem ostatniego numeru) na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

3. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać osobiście w wypożyczalni lub telefonicznie.

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.

5. Z księgozbioru podręcznego oraz z ostatniego numeru prenumerowanych gazet i czasopism korzysta się tylko na miejscu.

6. Wybrane zbiory należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.


§ 3. Porady i informacje

1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.


§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera karę w wysokości 3 grosze od woluminu, za każdy dzień po upływie terminu zwrotu książki.

2. Do czytelnika zalegającego ze zwrotem książek biblioteka wysyła wiadomość tekstową (sms) na podany w zobowiązaniu numer telefonu komórkowego, przeprowadza rozmowę telefoniczną lub wysyła upomnienie w formie przesyłki pocztowej.  

3. Za koszty upomnienia pobiera się opłatę w wysokości:

a) przesyłka pocztowa zwykła – 2 zł,

b) przesyłka pocztowa polecona – 4 zł,

c) rozmowa telefoniczna lub sms – 20 gr.

4. W przypadku niezwrócenia zaległej książki po upływie 14 dni od upomnienia, w celu odzyskania swoich wierzytelności (wypożyczonych zbiorów, kosztów upomnienia i kary regulaminowej) biblioteka kieruje sprawę do windykacji.

5. Za zaległe książki, wypożyczone po dniu 10 lutego 2010 r., koszty windykacji pokrywa czytelnik.

6. Na potwierdzenie wniesionych opłat czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 5. Zgubione lub zniszczone książki

1. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.

2. Obowiązkiem czytelnika jest odkupienie zagubionej lub zniszczonej książki. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić za książkę. Wysokość kwoty zależy od wartości książki. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnej wartości przyjmuje się średnią cenę zakupu książki z poprzedniego roku.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Filii nr 1 dla Dorosłych

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie

 

§ 1. Prawo i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby po ukończeniu 16 lat.

2. Przy zapisie należy:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

b) podpisem złożonym na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez siebie książek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

3. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

4. Przy zapisie każda osoba otrzymuje kartę czytelnika. Opłata za wydanie karty oraz jej duplikatu wynosi 3 zł.; za posługiwanie się kartą odpowiada jej właściciel.

 

§ 2. Wypożyczenia 

1. Jednorazowo można wypożyczyć:

a) 3 wol. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

b) 2 tytuły gazet i czasopism (z wyjątkiem ostatniego numeru)  na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

2. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać osobiście w wypożyczalni.

3. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.

4. Z księgozbioru podręcznego oraz z ostatniego numeru prenumerowanych gazet i czasopism korzysta się tylko na miejscu.

5. Wybrane zbiory należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 3. Porady i informacje

1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.


§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera karę w wysokości   3 grosze od woluminu, za każdy dzień po upływie terminu zwrotu książki.

2. Do czytelnika zalegającego ze zwrotem książek biblioteka wysyła wiadomość tekstową (sms) na podany w zobowiązaniu numer telefonu komórkowego, przeprowadza rozmowę telefoniczną lub wysyła upomnienie w formie przesyłki pocztowej.  

3. Za koszty upomnienia pobiera się opłatę w wysokości:

a) przesyłka pocztowa zwykła - 2 zł,

b) przesyłka pocztowa polecona - 4 zł,

c) rozmowa telefoniczna lub sms – 20 gr.

4. W przypadku niezwrócenia zaległej książki po upływie 14 dni od daty wysłania upomnienia, w celu odzyskania swoich wierzytelności (wypożyczonych zbiorów, kosztów upomnienia i kary regulaminowej) biblioteka kieruje sprawę do windykacji.

5. Za zaległe książki, wypożyczone po dniu 10 lutego 2010 r., koszty windykacji pokrywa czytelnik.

6. Na potwierdzenie wniesionych opłat czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 5. Zgubione lub zniszczone książki

1. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.

2. Obowiązkiem czytelnika jest odkupienie zagubionej lub zniszczonej książki. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić za książkę. Wysokość kwoty zależy od wartości książki. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnej wartości przyjmuje się średnią cenę zakupu książki z poprzedniego roku.


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie

 

§ 1. Prawo i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 16 lat za wiedzą   (poręczeniem) rodziców lub  opiekunów.

2. Przy zapisie należy:

a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

b) podpisem złożonym na karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przez siebie książek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

3. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

4. Odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań dziecka w stosunku do biblioteki przyjmują rodzice lub opiekunowie poprzez złożenie podpisu na zobowiązaniu. 

 

§ 2. Wypożyczenia 

1. Jednorazowo można wypożyczyć:

a) 3 wol. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

b) 2 tytuły czasopism (z wyjątkiem ostatniego numeru)  na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

2. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać osobiście w wypożyczalni.

3. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.

4. Z księgozbioru podręcznego oraz z ostatniego numeru prenumerowanych czasopism korzysta się tylko na miejscu.

5. Wybrane zbiory należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza. 

 

§ 3. Porady i informacje 

1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 4. Przetrzymywanie książek 

1. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera karę w wysokości  3 grosze od woluminu, za każdy dzień po upływie terminu zwrotu książki.

2. Do czytelnika zalegającego ze zwrotem książek biblioteka wysyła wiadomość tekstową (sms) na podany w zobowiązaniu numer telefonu komórkowego, przeprowadza rozmowę telefoniczną lub wysyła upomnienie w formie przesyłki pocztowej.  

3. Za koszty upomnienia pobiera się opłatę w wysokości:

a) przesyłka pocztowa zwykła - 2 zł,

b) przesyłka pocztowa polecona - 4 zł,

c) rozmowa telefoniczna lub sms – 20 gr.

4. W przypadku niezwrócenia zaległej książki po upływie 14 dni od daty wysłania upomnienia, w celu odzyskania swoich wierzytelności (wypożyczonych zbiorów, kosztów upomnienia i kary regulaminowej) biblioteka kieruje sprawę do windykacji.

5. Za zaległe książki, wypożyczone po dniu 10 lutego 2010 r., koszty windykacji pokrywa czytelnik.

6. Na potwierdzenie wniesionych opłat czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 5. Zgubione lub zniszczone książki 

1. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki, chronić je przed zniszczeniem.

2. Obowiązkiem czytelnika jest odkupienie zagubionej lub zniszczonej książki. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić za książkę. Wysokość kwoty zależy od wartości książki. W przypadku braku możliwości ustalenia aktualnej wartości przyjmuje się średnią cenę zakupu książki z poprzedniego roku.

 Ozorków, dnia 16.08.2010 r.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska