Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie została utworzona na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 2 stycznia 1952 roku. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Ozorków wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury pod nr 1 i posiada osobowość prawną.

Zakres działania Biblioteki obejmuje:
1.    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów,
2.    udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3.    sporządzanie i upowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
4.    popularyzację książki i czytelnictwa,
5.    gromadzenie i upowszechnianie materiałów monograficznych dotyczących miasta i regionu,
6.    współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta Ozorkowa.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska