Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Budżet

Budżet

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji.
Dotacja Organizatora na rok 2022 wynosi 443.500 zł.


Innymi, poza dotacją z budżetu miasta Ozorkowa, dochodami Biblioteki mogą być:
1.    opłaty pobierane:
a)    za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
b)    za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
c)    w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
d)    za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e)    za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
2.    dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

Sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Ozorkowa nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska