Aktualności

      Katalog on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Usługi biblioteczne
Usługi

Świadczymy usługi dla czytelników

  •  udostępniamy zbiory biblioteczne na miejscu w czytelniach oraz wypożyczamy na zewnątrz
  •  prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji biblioteczno-rzeczowej i bibliograficznej
  •  udostępniamy informacje związane z Ozorkowem i regionem łódzkim
  •  wykonujemy wydruki oraz kopie na nośnikach elektronicznych danych z baz komputerowych i Internetu (PŁATNE)
  •  prowadzimy lekcje tematyczne oraz z zakresu przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliografii, informacji naukowej dla uczniów szkół podstawowych i średnich
  •  "CZYTAKI" - prowadzimy wypożyczalnię cyfrowych książek mówionych, nagranych w specjalnym formacie mp3 oraz wypożyczalnię urządzeń do ich odtwarzania: Czytak Plus i Czytak NPN3. Usługa stwarza ogromną szansę zapoznania się z tekstem literackim osobom niedowidzącym i niewidomym. Regulamin wypożyczania czytaków oraz Regulamin wypożyczania cyfrowych książek mówionych.
  • "Książka na telefon" - dostarczanie książek do domów czytelnikom, którzy ze względu na zły stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska