Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Historia
Historia

Ekslibris MBPMiejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie rozpoczęła działalność 11 listopada 1920 roku. Do jej powstania przyczynili się ozorkowscy nauczyciele. Lokal biblioteki znajdował się w budynku przy ul. Listopadowej 11. Mimo skromnych warunków biblioteka miała wiernych czytelników, o czym świadczy fakt przechowania w swoich domach wypożyczonych książek, przed zamknięciem jej w roku 1940 przez władze niemieckie. Dzięki temu ofiarnemu czynowi biblioteka mogła wznowić działalność w roku 1947. Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz miasta Jan Grzegorczyk. W dniu otwarcia księgozbiór liczył 452 wol. Pierwszego dnia zarejestrowano 40 czytelników. Książek dla dzieci nie było. Od 1960 roku biblioteka mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Listopadowej 6 b. Wraz z rozwojem miasta następuje wzrost liczby czytelników. Biblioteka ciągle dostosowuje swoje założone i rzeczywiste funkcje społeczne do potrzeb użytkowników.
W roku 1968 ze zbiorów wydzielono książki dla dzieci i utworzono wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci. W krótkim czasie okazało się, że istnieje potrzeba zorganizowania biblioteki na osiedlu mieszkaniowym. 2 maja 1988 r. otwarto 2 filie biblioteczne dla dorosłych i dla dzieci. Przeniesiono tam ze skromnych warunków filię dla dzieci, a pozostawione pomieszczenia przejęła MBP. Wkrótce zrodziła się potrzeba utworzenia nowej filii dla dzieci i młodzieży w starej części miasta. 2 maja 1990 r. nastąpiło otwarcie trzeciej filii MBP, która funkcjonowała do marca 2010 r.

Obecnie na sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie składają się: biblioteka główna, 2 filie osiedlowe i 1 punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Są to biblioteki nowoczesne, przede wszystkim za sprawą profesjonalnego zespołu, tak w bibliotece głównej, jak również w filiach. Gwarantują na miarę potrzeb współczesności zaspokajanie oczekiwań informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych oraz praktycznych i rozrywkowych.

MBP i filie biblioteczne obsługują rocznie ok. 4000 czytelników i realizują ponad 70 tysięcy wypożyczeń. Księgozbiory liczą ogółem blisko 60 tysięcy woluminów. MBP w Ozorkowie była jedną z pierwszych w województwie, która udostępniła bazę swoich zbiorów w Internecie. Od 2006 r. komputerowy katalog książek tworzony jest również w filiach, a czytelnicy mają dostęp do Internetu w każdej placówce.

Ozorkowska biblioteka to swoiste centrum kultury, w którym – poza obcowaniem z literaturą – można  „spotkać się” z muzyką (na różnego rodzaju koncertach) bądź zetknąć z innymi dziedzinami sztuki poprzez uczestnictwo w licznych wernisażach. Kilka razy w roku w zabytkowej czytelni odbywają się wystawy malarstwa, fotografii, rękodzieła artystycznego i wieczory poetycko – muzyczne. Mieszkańcy Ozorkowa chętnie uczestniczą w organizowanych przez bibliotekę wyjazdach do kina lub teatru oraz wycieczkach krajoznawczych.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych wpisał się na stałe organizowany od 13 lat Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (od 2008 r. pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego). Po każdej edycji nagrodzone wiersze prezentowane są w pokonkursowych tomikach poetyckich. Podjęta w roku 2006 współpraca z Uniwersytetem Łódzkim zaowocowała wydaniem tomików  polsko-niemieckich, które wysyłane są do Niemieckiej Biblioteki Narodowej i kilkunastu bibliotek publicznych w Niemczech. To efektywny sposób upowszechniania poezji oraz doskonała promocja kultury polskiej za granicą.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska