Aktualności

      Katalog on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Historia
Historia

Ekslibris MBPMiejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie rozpoczęła działalność 11 listopada 1920 roku. Do jej powstania przyczynili się ozorkowscy nauczyciele. Lokal biblioteki znajdował się w budynku przy ul. Listopadowej 11. Mimo skromnych warunków biblioteka miała wiernych czytelników, o czym świadczy fakt przechowania w swoich domach wypożyczonych książek, przed zamknięciem jej w roku 1940 przez władze niemieckie. Dzięki temu ofiarnemu czynowi biblioteka mogła wznowić działalność w roku 1947. Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz miasta Jan Grzegorczyk. W dniu otwarcia księgozbiór liczył 452 wol. Pierwszego dnia zarejestrowano 40 czytelników. Książek dla dzieci nie było. Od 1960 roku biblioteka mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Listopadowej 6 b. Wraz z rozwojem miasta następuje wzrost liczby czytelników. Biblioteka ciągle dostosowuje swoje założone i rzeczywiste funkcje społeczne do potrzeb użytkowników.
W roku 1968 ze zbiorów wydzielono książki dla dzieci i utworzono wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci. W krótkim czasie okazało się, że istnieje potrzeba zorganizowania biblioteki na osiedlu mieszkaniowym. 2 maja 1988 r. otwarto 2 filie biblioteczne dla dorosłych i dla dzieci. Przeniesiono tam ze skromnych warunków filię dla dzieci, a pozostawione pomieszczenia przejęła MBP. Wkrótce zrodziła się potrzeba utworzenia nowej filii dla dzieci i młodzieży w starej części miasta. 2 maja 1990 r. nastąpiło otwarcie trzeciej filii MBP, która funkcjonowała do marca 2010 r. 

Obecnie na sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie składają się: biblioteka główna, 2 filie osiedlowe i 1 punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Są to biblioteki nowoczesne, przede wszystkim za sprawą profesjonalnego zespołu, tak w bibliotece głównej, jak również w filiach. Gwarantują na miarę potrzeb współczesności zaspokajanie oczekiwań informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych oraz praktycznych i rozrywkowych.

MBP i filie biblioteczne obsługują rocznie ok. 4000 czytelników i realizują ponad 70 tysięcy wypożyczeń. Księgozbiory liczą ogółem blisko 60 tysięcy woluminów. MBP w Ozorkowie była jedną z pierwszych w województwie, która udostępniła bazę swoich zbiorów w Internecie. Od 2015 r. komputerowy katalog książek jest również w filiach, a czytelnicy mają dostęp do Internetu w każdej placówce.

Ozorkowska biblioteka to swoiste centrum kultury, w którym – poza obcowaniem z literaturą – można  „spotkać się” z muzyką (na różnego rodzaju koncertach) bądź zetknąć z innymi dziedzinami sztuki poprzez uczestnictwo w licznych wernisażach. Kilka razy w roku w zabytkowej czytelni odbywają się wystawy malarstwa, fotografii, rękodzieła artystycznego i wieczory poetycko – muzyczne. Mieszkańcy Ozorkowa chętnie uczestniczą w organizowanych przez bibliotekę wyjazdach do kina lub teatru oraz wycieczkach krajoznawczych.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych wpisał się na stałe organizowany od 1998 r. Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (w latach 2008-2013 pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego). Po każdej edycji nagrodzone wiersze prezentowane są w pokonkursowych tomikach poetyckich. Prowadzona w latach 2006-2015 współpraca z Uniwersytetem Łódzkim zaowocowała wydaniem 10 tomików  polsko-niemieckich, które wysłane zostały do Niemieckiej Biblioteki Narodowej i kilkunastu bibliotek publicznych w Niemczech. To efektywny sposób upowszechniania poezji oraz doskonała promocja kultury polskiej za granicą.

MBP w Ozorkowie prowadzi również działalność wydawniczą. Do końca 2020 r. biblioteka wydała 31 książek. Wykaz wszystkich publikacji jest dostępny w zakładce Publikacje własne.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska