Aktualności

      Katalog on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Z książką na wakacjach
Z książką na wakacjach
Wszystkich miłośników książek, podróży i fotografowania zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zabawy pt. "Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH". Uczestnikiem może być każdy, kto w dniach od 15 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. prześle fotografię z książką. Fotografie będą umieszczane systematycznie w albumie pod nazwą: „Z książką na wakacjach”, utworzonym na bibliotecznej stronie Facebook. Fotografie można zamieścić w komentarzu pod postem lub przesłać mejlem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Spośród uczestników wylosujemy 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody-niespodzianki. Nazwiska laureatów zostaną podane po zakończeniu zabawy, nie później niż w dniu 4 września 2023 r. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego treść publikujemy poniżej zdjęcia.

  

Regulamin zabawy pt. „Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH”

Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie

Cele:

 1. Propagowanie pasji czytania, miłości do książek.
 2. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Regulamin:

 1. Zabawa prowadzona jest na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/mbp.ozorkow) i ma charakter otwarty.

 2. Uczestnikiem może być każdy, kto w dniach od 15 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. prześle fotografię z wakacji, wykonaną we wnętrzach lub w plenerze. Warunkiem koniecznym jest utrwalenie na fotografii treści adekwatnych do hasła zabawy.

 3. Przesłanie do Organizatora fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.facebook.com/mbp.ozorkow oraz www.mbp.ozorkow.net, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z zabawą, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 4. Przesyłając fotografię uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

 5. Fotografie będą umieszczane systematycznie w albumie pod nazwą: „Z książką na wakacjach”, utworzonym przez Organizatora na stronie Facebook.

 6. Spośród uczestników rozlosujemy 5 nagród-niespodzianek. Nazwiska zwycięzców zostaną podane po zakończeniu zabawy, nie później niż w dniu 4 września 2023 r.

 7. Przystąpienie do zabawy jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i przestrzegania zasad w nim określonych.
 8. Integralną częścią regulaminu jest klauzula informacyjna, z którą każdy uczestnik zabawy „Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH” zobowiązany jest się zapoznać.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zabawy
„Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH”

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie z siedzibą w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontaktować się można pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia zabawy, przyznania i rozliczenia nagród oraz w celu udokumentowania wydarzenia kulturalnego.
Zabawa jest konkursem ogłoszonym za pośrednictwem internetu, tak więc wyniki również zostaną ogłoszone w internecie na stronach www.facebook.com/mbp.ozorkow oraz www.mbp.ozorkow.net.
Wizrunek i dane osobowe przesłane do uczestnictwa w zabawie nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Dokumentacja zabawy będzie przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów, czyli przez 5 lat.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.
 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska