Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Zasady korzystania z biblioteki od 16 czerwca 2021 r.
Zasady korzystania z biblioteki od 16 czerwca 2021 r.

Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca i rozporządzenia zmieniającego z 11 czerwca wprowadzamy z dniem 16 czerwca 2021 r. nowe zasady korzystania z biblioteki.

Najważniejsze zasady korzystania z biblioteki

obowiązujące od 16 czerwca 2021 r.

  • Na terenie biblioteki mogą przebywać jedynie osoby:

a)  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

b)  nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

  • Czytelnicy mogą korzystać z biblioteki wyłącznie w celu wypożyczeń i zwrotów książek. Czytelnie są nadal zamknięte.
  • W bibliotece może przebywać jednocześnie 6 czytelników. 2 osoby w pomieszczeniu wypożyczalni (z wyłączeniem pracowników), pozostali czytelnicy oczekują w holu biblioteki z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 m. Rodzic z dzieckiem do lat 13 jest liczony jako 1 czytelnik. Do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
  • Czytelnik ma wolny dostęp do magazynów bibliotecznych.
  • Podczas przebywania w bibliotece czytelnicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust.
  • Przed wejściem do wypożyczalni należy zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji rąk, który zapewnia biblioteka.
  • Czytelnicy powinni ograniczyć do minimum czas przebywania w wypożyczalni.
  • Możliwe jest składanie zamówień telefonicznie lub mejlowo i odbiór książek w wybranym terminie.

Ponadto, ze względu na fakt, iż transmisja koronawirusa poprzez powierzchnie jest niewielka, a ryzyko zachorowania w okresie spadku zakażeń w Polsce oceniane jest jako bardzo niskie, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, rezygnujemy 3-dniowej kwarantanny książek.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska