Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Biblioteki otwarte od 4 maja 2020 r.
Biblioteki otwarte od 4 maja 2020 r.

Na podstawie § 7 pkt. 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z pozytywną decyzją organu prowadzącego, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu, dyrektor biblioteki Danuta Trzcińska wydała Zarządzenie, na mocy którego Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie wraz z filiami: nr 1 dla Dorosłych oraz nr 2 dla Dzieci i Młodzieży zostanie częściowo otwarta dla czytelników od dnia 4 maja 2020 r.

1. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczalnie, wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Czytelnie i inne przestrzenie biblioteczne pozostają niedostępne do odwołania.

2. Ulegają zmianie godziny otwarcia wszystkich placówek bibliotecznych.

3. Nadal nie prowadzi się żadnych form działalności kulturalnej, literackiej, edukacyjnej, itp. z udziałem publiczności.

4. Pracownicy i czytelnicy powinni stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Zasady korzystania z bibliotek:

  1. Czytelnicy mogą korzystać z biblioteki wyłącznie w celu wypożyczeń i zwrotów książek.
  2. W każdej z bibliotek może przebywać jednocześnie 4 czytelników. 1 osoba w pomieszczeniu wypożyczalni (z wyłączeniem pracowników), pozostali czytelnicy oczekują w holu biblioteki z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 m. Rodzic z dzieckiem do lat 13 jest liczony jako 1 czytelnik.
  3. Ograniczony zostaje wolny dostęp do magazynów bibliotecznych.
  4. Pracownicy biblioteki oraz czytelnicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych.
  5. Przed wejściem do wypożyczalni czytelnik jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni i/lub własnych rękawiczek płynem do dezynfekcji rąk, który zapewnia biblioteka.
  6. Punkt kontaktu czytelnika z bibliotekarzem zabezpiecza przesłona ochronna z pleksi.
Postępowanie ze zbiorami bibliotecznymi:
  1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat lady bibliotecznej środkiem dezynfekującym.
  2. Przyjęte książki należy odizolować na okres 3 dni, oznaczyć datą zwrotu i włączyć do użytkowania po zakończeniu kwarantanny.
  3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować.
  4. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia biblioteczne oraz dezynfekować klawiatury, telefony,  klamki, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy wyposażenia często używane.
 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska