Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna SUKCESY PROJEKTOWE MBP
SUKCESY PROJEKTOWE MBP

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, pomimo bardzo dużej liczby złożonych w tym roku wniosków, po raz kolejny otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację trzech projektów: „ZNAMY SIĘ TYLKO Z LITERATURY ”, „HERBERCIARNIA” oraz „ZANIM KSIĄŻKA TRAFI W MOJE RĘCE ”. Na realizację zadań przyznano ozorkowskiej książnicy dotacje w ramach Programu „Promocja czytelnictwa” w łącznej kwocie 12.600 zł.

Sukcesy projektowe w ozorkowskiej bibliotece

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, pomimo bardzo dużej liczby wniosków złożonych w tym roku przez instytucje kultury, po raz kolejny otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację trzech projektów: „ZNAMY SIĘ TYLKO Z LITERATURY”, „HERBERCIARNIA” oraz „ZANIM KSIĄŻKA TRAFI W MOJE RĘCE”. Na realizację zadań przyznano ozorkowskiej książnicy dotacje w ramach Programu „Promocja czytelnictwa” w łącznej kwocie 12.600 zł.

Projekt „ZNAMY SIĘ TYLKO Z LITERATURY – cykl spotkań z pisarzami” polega na zorganizowaniu cyklu spotkań z pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ozorkowskiej bibliotece gościć będzie 10 pisarzy. W marcu i kwietniu odbyły się spotkania autorskie z Joanną Olech, Barbarą Gawryluk, Barbarą Kosmowską (dla młodzieży) i Grażyną Bąkiewicz. W maju odwiedzi nas Beata Ostrowicka i ponownie Barbara Kosmowska (spotkanie dla dorosłych). Jesienią dzieci i młodzież spotkają się z Anną Onichimowską, Kazimierzem Szymeczko i Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Dorośli czytelnicy będą mieli możliwość poznać Irenę
Matuszkiewicz i Jacka Dehnela. „HERBERCIARNIA – cykl warsztatów poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta” - to projekt skierowany do młodzieży z gimnazjum w Ozorkowie i wsi Modlna, dzięki któremu młodzież
rozszerzy wiadomości o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta (także w formie zabawy).

Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnej (z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, ale też dzięki uzyskanym
wskazówkom, jak wyszukiwać i selekcjonować informacje).

Konkurs kończący cykl spotkań będzie stanowił nie tylko potwierdzenie zdobycia przez młodzież wiedzy, ale także przygotuje ją do wystąpień przed szerszym audytorium.
Zakupione w ramach projektu książki poszerzą księgozbiór biblioteki o pozycje związane z życiem i twórczością Zbigniewa Herberta, a tym samym staną się istotnym źródłem wiedzy o poecie także dla
innych jej czytelników. Projekt „ZANIM KSIĄŻKA TRAFI W MOJE RĘCE – cykl warsztatów, spotkań, wycieczek” - skierowany jest do uczniów klas IV integracyjnych Szkół Podstawowych nr 4 i 5 w Ozorkowie. Celem
projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat wytwarzania książki, zawodów związanych z książką, poszczególnych elementów budowy książki oraz zwrócenie uwagi dzieci na odpowiedni sposób
traktowania książki jako wytworu ludzkiej działalności.

W ramach zajęć uczniowie nie tylko poznają historię i budowę książki, ale też będą mogli samodzielnie „wyprodukować” papier, ufarbować go metodą japońską, a także będą pisać gęsim
piórem i odciskać pieczęci lakowe (warsztaty te zostaną przeprowadzone przez pracowników czerpalni papieru Kalander, którzy w strojach z epoki wprowadzą dzieci w tajniki powstawania
książki sprzed „epoki Gutenberga”). Poznają warsztat pracy pisarza podczas spotkania z autorką popularnych książek dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką oraz tajniki powstawania szaty
graficznej w trakcie zajęć z ilustratorką Iwoną Całą. Kolejne etapy „życia książki” dzieci poznają podczas zajęć zorganizowanych w drukarni WIST, wydawnictwie Literatura oraz księgarni EMPIK.
Podsumowaniem wszystkich spotkań będą warsztaty, w trakcie których dzieci stworzą własną książkę wykorzystując zdobytą w czasie wcześniejszych zajęć wiedzę i zdobędą tytuł „Małego Twórcy Książki”.


O wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektów będziemy na bieżąco informować na swojej stronie internetowej biblioteki http://mbp.ozorkow.net.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanych imprezach.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska