Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna X WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI
X WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI

 Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie ogłasza X Wojewódzki Konkurs Poetycki im. K. K. Baczyńskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku 9 - 19 lat.

 

X Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego


I. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie
tel. (0-42) 710-31-17 fax (0-42) 710-32-11
www.mbp.ozorkow.net e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Współorganizator: WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
Partnerzy:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział Łódzki
Urząd Marszałkowski w Łodzi

II. Cele konkursu:

  • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji;
  • wyszukanie i promocja młodych poetów;
  • szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i czytelniczej.

III. Regulamin:


1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 lat, głównie mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział również osoby spoza województwa łódzkiego.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez jednego autora zestawu.

3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie nie publikowanych i dotychczas nie nagradzanych w innych konkursach.

3. Prace można zgłaszać indywidualnie lub poprzez instytucje: szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby, stowarzyszenia itp. Instytucje mogą zgłosić maksimum 5 zestawów wierszy pięciu różnych autorów.

4. Wiersze powinny być napisane na komputerze - w miarę możliwości prace jednego autora na 1 kartce formatu A-4. Wiersze prosimy nadsyłać w 2 egzemplarzach wydruku oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

Na każdym egzemplarzu prosimy podać:

  • imię i nazwisko;
  • wiek w latach;
  • dokładny adres zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr tel. kontakt;
  • w przypadku prac nadesłanych przez instytucję: dokładna nazwa, adres, e-mail i nr

tel. instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace można dostarczać od 3 września 2007 r. osobiście do siedziby organizatora lub nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6b
z dopiskiem: „Konkurs poetycki”.
Termin zgłaszania prac upływa 26 października 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

6. Zwycięzców wyłoni profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2007 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6b. O dokładnym terminie organizator powiadomi wyłącznie laureatów pocztą elektroniczną bądź listownie. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie: www.mbp.ozorkow.net

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz w mediach bez zgody ich autorów.

9. Ewentualne roszczenia wynikające z publikacji przez MBP w Ozorkowie prac nie będących własnością podpisanego twórcy, nie ujawnione przez Jury, należy kierować do osoby podpisującej pracę jako własną.

10. Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b lub tel. 0-42 710-31-17.

Osoba do kontaktu:
Danuta Trzcińska.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska