Aktualności

         Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

              Projekty

Strona główna Projekty Aktywna Biblioteka
Aktywna Biblioteka


"MAMO, TATO NUDZI MI SIĘ!" i "MŁODZI OZORKOWIANIE NA DRODZE DO KARIERY ZAWODOWEJ" to projekty opracowane przez pracownice ozorkowskiej biblioteki. Na ich realizację otrzymaliśmy po 4.500 zł w Konkursie Grantowym "Aktywna Biblioteka", prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Na czym polega projekt „Młodzi ozorkowianie na drodze do kariery zawodowej”?

Projekt polega na stworzeniu w bibliotece przestrzeni, w której młodzi ludzie - zastanawiający się nad swoją przyszłością edukacyjną i zawodową - będą mogli poszukać odpowiedzi na pytania: Gdzie uczyć się dalej? Jaki wybrać zawód? Jak przygotować się do wejścia na rynek pracy? Biblioteka stanie się więc miejscem oferującym:

• dział tematyczny (poradniki, literaturę fachową) oraz dostęp do informacji i

narzędzi związanych z poznawaniem własnego potencjału zawodowego, zawodami, metodami poszukiwania pracy, pisaniem CV, przygotowywaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej itp.,

• informacje nt. ofert instytucji rynku pracy funkcjonujących w regionie, wyeksponowane w widocznym miejscu w estetycznej gablocie informacyjnej,

• kontakt z doradcą zawodowym (również mailowy), przedstawicielami zawodów i pracodawcami w celu dobrego przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

W czytelni biblioteki zostaną zorganizowane trzy 6-godzinne warsztaty:

1. Jak odkryć swój potencjał?

2. Jak odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy?

3. Jak komunikować się z pracodawcami?

Zaprosimy też uczestników projektu na wycieczki do dwóch prężnie działających firm - mniejszej i dużej. Zależy nam, żeby uczniowie poznali różniące się od siebie skalą i charakterem rynki pracy. W trakcie wycieczek pracodawcy opiszą swoje firmy, przybliżą zawody w nich potrzebne, opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec pracowników i sposobach ich rekrutacji. Jedna wycieczka odbędzie się do niedużej firmy na terenie miasta, gdzie uczniowie dowiedzą się jak prosperuje mała firma. Druga do zakładu o zupełnie innym charakterze, możliwościach zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej - do położonej 45 km od Ozorkowa Kopalni Soli Kłodawa.

Doradca zawodowy na zasadzie wolontariatu w okresie VI-IX 2014 raz w tygodniu odpowie na pytania przesłane na założoną w tym celu skrzynkę mailową. Zostanie założony blog, na którym będą zamieszczane relacje i zdjęcia z zajęć, a uczestnicy będą mogli dodawać komentarze i wymieniać się uwagami.

Na czym polega projekt „Mamo – Tato nudzi mi się”?

Projekt skierowany jest do rodziców lub opiekunów i ich dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 5. Aplikować do udziału w projekcie mogą dorośli wraz z dziećmi ze wskazanej grupy wiekowej zainteresowani wiedzą z zakresu rozwoju małego dziecka i jego potrzeb, kreatywnym sposobem spędzania czasu ( także poza domem) oraz poznaniem nowych form zabaw ( w tym z książką). Planuje się utworzenie grupy warsztatowej składającej się z maksymalnie 10 dzieci oraz 10 osób dorosłych (w przypadku, gdy 1 osoba dorosła będzie miała pod opieką więcej niż 1 dziecko, osób dorosłych będzie mniej). Rekrutacja uczestników odbędzie się na terenie Ozorkowa, a o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Warunkiem koniecznym jest zadeklarowanie przez osoby dorosłe uczestnictwa wraz z dziećmi we wszystkich zajęciach projektowych oraz aktywny w nich udział.

Do kogo skierowane są działania?

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ozorkowa, którzy są rodzicami lub opiekunami małych dzieci i chcą dowiedzieć się, jak w niekonwencjonalny, twórczy i edukujący sposób spędzać z nimi czas. Użytkownicy będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich warsztatach, bawiąc się i tworząc razem z dziećmi prace np. plastyczne. Przygotują również wystawę, zawierającą wykonane wcześniej prace i zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć. Dorośli będą jednocześnie uczestnikami i opiekunami swoich dzieci. Będą też mogli umieszczać na blogu komentarze i linki do ciekawych stron oraz przygotują top listę z zakupionych do działu tematycznego książek. Beneficjenci wspólnie stworzą wirtualną fotoksiążkę, a w programie Publisher - zaproszenia na wernisaż. Dzięki innowacyjnym działaniom biblioteka zyska nowe grono odbiorców - dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, a także ich rodziców lub opiekunów.


 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska